Ara
Close this search box.

L'VEEL Liposomal Biotechnology

Lipozom Nedir?

Lipozom adı iki Yunanca kelimeden türetilmiştir: Lipit, yağ anlamına gelen ‘Lipos’ ve gövde anlamına gelen ‘Soma’. Tarihte ilk kez 1961 yılında Dr Alec D Bangham tarafından keşfedilmiş ve 1964 yılında yayınlanmıştır.

Fosfolipid içerikli, hücre yapısına benzeyen, hidrofilik ve lipofilik kısımları olan amfifilik özellikte , 30 nm – 1000 nm arasındaki taşıyıcı sistemlerdir.

L’VEEL

Liposomal BIOTECHNOLOGY